210 6832641 - 210 6810843 - 6944354726
Η Συνταξιοδοτική Δαπάνη στην Ελλάδα

Η Συνταξιοδοτική Δαπάνη στην Ελλάδα

Στο ανωτέρω γράφημα απεικονίζεται  η αύξηση της συνταξιοδοτικής δαπάνης στην Ελλάδα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή  Ένωση. Όπως βλέπετε, από 9,6 % του ΑΕΠ το 1995 έφθασε το 17,7 % το 2012, επίπεδα στα οποία παρέμεινε και το 2016. Την ίδια περίοδο, κατά μέσο όρο,...
Έλλειμμα συνταξιοδοτικού συστήματος στην Ελλάδα

Έλλειμμα συνταξιοδοτικού συστήματος στην Ελλάδα

Στο γράφημα (πίνακας 5.) απεικονίζεται το ποσοστό επί του ΑΕΠ της που εισφέρει η κάθε χώρα στην αναπλήρωση του κενού μεταξύ εισφορών στα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης  και των συντάξεων που καταβάλλει. Η Ελλάδα δαπανά περίπου το 11 % του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος...