210 6832641 - 210 6810843 - 6944354726

Ασφάλιση «από κούνια» για… μεγάλο κουμπαρά!

Οι λόγοι για τους οποίους συμφέρει η ασφάλιση ενός ατόμου να ξεκινά από τη μικρή του ηλικία. Ο ρόλος του τεχνικού επιτοκίου και των πιθανών υπεραποδόσεων. Αναλυτικά παραδείγματα για τη δημιουργία «παιδικού κουμπαρά». Ασφάλιση «από κούνια» για… μεγάλο κουμπαρά!...