210 6832641 - 210 6810843 - 6944354726

Έθνος συνταξιούχων πάει να γίνει η Ελλάδα.5η στον κόσμο σε γηράσκοντα πληθυσμό.

Η εκπομπή “Ορίζοντες” του δημοσιογράφου Σωτήρη Δανέζη ήταν αφιερωμένη στην ραγδαία γήρανση του ελληνικού πληθυσμού – οι έλληνες γερνάμε αλλά δεν γεννάμε, γεγονός που αναμένεται να έχει μεγάλη επίπτωση  στο συνταξιοδοτικό, στην οικονομία και στη δομή...