210 6832641 - 210 6810843 - 6944354726

Ιδιωτική Σύνταξη =Ισόβια Σύνταξη.Πόσοι Έλληνες το γνωρίζουν;

Πηγή:Underwriter 2 Νοεμβρίου 2015 Ο μέσος έλληνας πολίτης δεν γνωρίζει με σαφήνεια τα οφέλη που προσφέρει η ιδιωτική ασφάλιση σε πολλούς τομείς της ζωής. Όπως επίσης δεν μπορεί να αντιληφθεί, ούτε να υπολογίσει, τις οικονομικές απαιτήσεις για την επιβίωσή του στα...