Σύνταξη από… 201 ευρώ. Ιδιωτική Σύνταξη από πόσο;

Όχι δεν ξεκινάς με αυτό το σκεπτικό όταν ψάχνεις για ιδιωτική σύνταξη. Ο Ασφαλιστής σου δεν πρέπει να στο επιτρέψει. Ο σωστός τρόπος υπολογισμού είναι μια εξίσωση στην οποία συνδυάζεις διαθέσιμα κεφάλαια με μελλοντικές ανάγκες και την ηλικία σου.   Την ίδια στιγμή...