210 6832641 - 210 6810843 - 6944354726
Ιδιωτική Σύνταξη: Η χρυσή εφεδρεία των ελεύθερων επαγγελματιών

Ιδιωτική Σύνταξη: Η χρυσή εφεδρεία των ελεύθερων επαγγελματιών

Ο νέος τρόπος υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών, όπως είναι γνωστό, σχετίζεται πλέον με το δηλωθέν εισόδημα. Αρχικά με εκείνο του 2015 και μετά τον Ιούλιο, αφού γίνει η εκκαθάριση, με τα εισοδήματα του 2016. Εκ πρώτης όψεως φαντάζει...