210 6832641 - 210 6810843 - 6944354726
Η Συνταξιοδοτική Δαπάνη στην Ελλάδα

Η Συνταξιοδοτική Δαπάνη στην Ελλάδα

Στο ανωτέρω γράφημα απεικονίζεται  η αύξηση της συνταξιοδοτικής δαπάνης στην Ελλάδα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή  Ένωση. Όπως βλέπετε, από 9,6 % του ΑΕΠ το 1995 έφθασε το 17,7 % το 2012, επίπεδα στα οποία παρέμεινε και το 2016. Την ίδια περίοδο, κατά μέσο όρο,...
Έλλειμμα συνταξιοδοτικού συστήματος στην Ελλάδα

Έλλειμμα συνταξιοδοτικού συστήματος στην Ελλάδα

Στο γράφημα (πίνακας 5.) απεικονίζεται το ποσοστό επί του ΑΕΠ της που εισφέρει η κάθε χώρα στην αναπλήρωση του κενού μεταξύ εισφορών στα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης  και των συντάξεων που καταβάλλει. Η Ελλάδα δαπανά περίπου το 11 % του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος...

Γιατί οι ασφάλειες είναι “καλύτερες” από τις τράπεζες

9 Μαρτίου 2017 Υπάρχουν δύο λόγοι για τους οποίους οι ασφαλιστικές εταιρείες παρέχουν ανταγωνιστικότερες από τις τράπεζες, ευκαιρίες αποταμίευσης: Η διαδικασία της αποταμίευσης είναι ξεκάθαρα μια διαδικασία πολύτιμη για κάθε άνθρωπο. Καταρχήν γιατί βοηθά στον έλεγχο...
Οι συντάξεις «ψίχουλα» και η ανάγκη για ιδιωτική ασφάλιση

Οι συντάξεις «ψίχουλα» και η ανάγκη για ιδιωτική ασφάλιση

Τι παρέχει σήμερα το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις κοινωνικές συντάξεις και γιατί τα δεδομένα μπορεί να χειροτερέψουν. Πώς καθίσταται αναγκαία η συνδρομή του ιδιωτικού τομέα. Γράφει ο Ζ. Καλαϊτζάκης. Του Ζαχαρία Καλαϊτζάκη* Δημοσιεύτηκε στις 9 Μαρτίου 2017 στο...