Πώς να μειώσω τα ασφάλιστρά μου χωρίς να χάσω σε αξία;

Πώς να μειώσω τα ασφάλιστρά μου χωρίς να χάσω σε αξία;

Ενώ τα ασφάλιστρα στην χώρα μας κυμαίνονται κάτω από το 2,5 % του ΑΕΠ– σημαντικά χαμηλότερα από το 8 % του μέσου όρου της ευρωζώνης- πολλοί πληρώνουμε ποσά που προσεγγίζουν και πολλές φορές υπερβαίνουν το 15-20 % των εισοδημάτων μας. Σε μια συγκυρία σαν την σημερινή,...