210 6832641 - 210 6810843 - 6944354726

Λόγοι απόκτησης ενός συνταξιοδοτικού προγράμματος

Λόγοι απόκτησης ενός συνταξιοδοτικού προγράμματος Τρέχοντα έξοδα Οι βασικές καθημερινές ή μηνιαίες δαπάνες της ζωής σας θα συνεχίσουν να υφίστανται και στη διάρκεια των συντάξιμων ετών, όπως λειτουργικά έξοδα σπιτιού (ηλεκτρικό ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, συντήρηση),...