Ενώ τα ασφάλιστρα στην χώρα μας κυμαίνονται κάτω από το 2,5 % του ΑΕΠ– σημαντικά χαμηλότερα από το 8 % του μέσου όρου της ευρωζώνης- πολλοί πληρώνουμε ποσά που προσεγγίζουν και πολλές φορές υπερβαίνουν το 15-20 % των εισοδημάτων μας.

Σε μια συγκυρία σαν την σημερινή, με τον πληθωρισμό να απειλεί την αγοραστική μας δύναμη, το πρώτο που σκεπτόμαστε είναι πώς θα μειώσουμε τις δαπάνες μας. Αυτό είναι λογικό, χωρίς να σημαίνει ότι δεν είναι περισσότερο σώφρον να αναζητάμε παράλληλα και λύσεις για αύξηση των εσόδων μας. Μία από αυτές τις δαπάνες μας λοιπόν είναι και τα ασφάλιστρα που καταβάλλουμε για ασφαλίσεις Υγείας. Τι πρέπει να κάνουμε για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε τις παροχές αυτές, ειδικά σε περιόδους που τα χρήματα ούτε περισσεύουν, αλλά ούτε και πλεονάζουν για να καλύψουν έκτακτα περιστατικά που θέτουν σε κίνδυνο την δική μας ζωή και των αγαπημένων μας καθώς και τις συνθήκες διαβίωσής μας;

Το πρώτο που θα χρειαστούμε είναι ο εντοπισμός και η ιεράρχηση των ασφαλιστικών αναγκών μας. Να αξιολογήσουμε τις άμεσες αλλά και τις μακροχρόνιες συνέπειες ενός συγκεκριμένου κινδύνου για εμάς και την οικογένειά μας. Σε μία κλίμακα από το 1 έως το 5 μπορούμε να βαθμολογήσουμε τις επιπτώσεις (με 5 τις πιο ισχυρές) που θα απέφερε ένα απροσδόκητο γεγονός στον οικονομικό προγραμματισμό της ζωής μας. Για παράδειγμα, θα είναι ίδιος ο οικονομικός αντίκτυπος από μία δαπανηρή νοσηλεία με τα έξοδα κάποιων ιατρικών επισκέψεων ή διαγνωστικών εξετάσεων; Θα έχει τις ίδιες επιπτώσεις μια αποχή από την εργασία μας για έναν μήνα από ασθένεια ή ατύχημα με μια αναπηρία που θα έχει ως συνέπεια την μόνιμη και ολική ανικανότητα για εργασία; Υπάρχουν αρκετές τέτοιες περιπτώσεις που μπορούν να εξεταστούν και μόνο με την βοήθεια ενός κατάλληλου ασφαλιστικού προγράμματος να διασφαλιστούν.

Θα σταθούμε στην Ασφάλιση Υγείας γιατί είναι και η μόνη ασφάλιση που το κόστος της αλλά και η αξία της χρόνο με τον χρόνο αυξάνονται.

Οι δαπάνες νοσηλείας σε ένα ιδιωτικό νοσηλευτήριο της χώρας μας είναι από τις υψηλότερες στην Ευρώπη γιατί και εδώ ισχύει ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης. Ενημερωτικά, τα νοσοκομεία αυτά εισπράττουν περίπου 800 εκατομμύρια ευρώ ετησίως από τις ασφαλιστικές εταιρίες και 5 δις αντίστοιχα από καθαρά ιδιωτικές νοσηλείες (χωρίς ασφαλιστήριο συμβόλαιο). Το νούμερο είναι εντυπωσιακό και υποδηλώνει την προσδοκία για την καλύτερη έκβαση μίας ασθένειας μέσω της ιδιωτικής υγείας.

Ενώ όμως τα ασφάλιστρα των αυτοκινήτων και των περιουσιακών στοιχείων τα τελευταία χρόνια έμειναν σταθερά ή και μειώθηκαν , εκείνα των ασφαλίσεων υγείας κάθε χρόνο ανεβαίνουν. Και η αύξηση αυτή είναι ίδια για όλους, χωρίς να επιβραβεύεται εκείνος που είχε την τύχη και την ευλογία μέχρι τώρα να μην νοσηλευτεί, αλλά και χωρίς να τιμωρείται αυτός που του έτυχε να βρεθεί στην απέναντι πλευρά. Αυτό συμβαίνει γιατί τα κόστη για μία ασφαλιστική εταιρία αυξάνονται όσο αυξάνεται και η ηλικία των ασφαλισμένων της.

Με ποιους τρόπους μπορούμε όμως να μειώσουμε τα ασφάλιστρα ενός συμβολαίου υγείας ή να το εκμεταλλευόμαστε στο έπακρο όταν θα το χρειαστούμε; 

  • Επιλέγουμε πρόγραμμα με μία δική μας συμμετοχή (π.χ. 750 ή 1500 ευρώ) και έτσι μειώνουμε τα ασφάλιστρα ακόμα και κατά 50 % απ’ ό,τι πληρώνουμε έχοντας κάλυψη από το πρώτο ευρώ. Ας μην ξεχνάμε ότι και ο ΕΟΠΥΥ συμμετέχει κατά ένα ποσό στην νοσηλεία –το ποσό που θα έδινε σε δημόσιο νοσοκομείο το δίνει και σε ιδιωτικό- και η τελική συμμετοχή μας μειώνεται ακόμα περισσότερο.
  • Ενημερωνόμαστε και εκμεταλλευόμαστε τα προνόμια υγείας που σχεδόν κάθε εταιρία διατηρεί με συμβεβλημένα νοσοκομεία και αφορούν δωρεάν παροχές στους ασφαλισμένους.
  • Μπορούμε να επιλέξουμε χαμηλότερη θέση νοσηλείας, όπως δίκλινο και τρίκλινο αντί για μονόκλινο.
  • Μπορούμε να στραφούμε σε πρόγραμμα ‘’κλειστού τύπου’’ δηλαδή να έχουμε την δυνατότητα περίθαλψης σε ένα μόνο ιδιωτικό νοσηλευτήριο. Παρόλο που δεν μας βρίσκει απολύτως σύμφωνους, αποτελεί μονόδρομο μπροστά στον κίνδυνο να χαθεί εντελώς η κάλυψη.
  • Αφαιρούμε τις εξωνοσοκομειακές παροχές, όπου υπάρχουν, γιατί ο ΕΟΠΥΥ λειτουργεί πολύ καλά στον τομέα της πρωτοβάθμιας περίθαλψης.
  • Σε κάθε περίπτωση συμβουλευόμαστε τον ασφαλιστικό μας συνεργάτη γιατί εκείνος γνωρίζει να μας καθοδηγήσει και να σταθεί χρήσιμος ανάμεσα σε εμάς και σε μια απρόσωπη ασφαλιστική εταιρία.

 

Ζαχαρίας Αδ. Καλαϊτζάκης  www.syntaxeis.gr

Share This