210 6832641 - 210 6810843 - 6944354726

Λύσεις της ασφαλιστικής βιομηχανίας για την προστασία του εισοδήματος από εργασία, ακίνητα και χρηματοοικονομικές επενδύσεις. Οι νέες ανάγκες και οι νέες προκλήσεις όπως διαμορφώνονται σε εγχώριο και διεθνές περιβάλλον.

Η ροή εισοδήματος αποτελεί έναν από τους παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα της ζωής μας και μπορεί να πηγάζει από:

* Επαγγελματική δραστηριότητα

* Εισόδημα από ακίνητα

* Επενδύσεις (μετοχές, τόκοι, μερίσματα, κρατικά ή εταιρικά ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια κλπ)

Κάποιες φορές όμως τα πράγματα δεν έρχονται όπως τα περιμένουμε και η εμφάνιση ενός «μαύρου κύκνου» δεν μπορεί να αποκλειστεί. Οι συνέπειές του ίσως και να είναι επώδυνες αν δεν έχουμε προνοήσει. Ορισμένοι πιστεύουν ακόμα ότι το κράτος μπορεί να μας καλύψει επαρκώς στις δύσκολες καταστάσεις. Δυστυχώς αυτές οι εποχές πέρασαν ανεπιστρεπτί και ο καθένας οφείλει να προστατέψει μόνος του τον εαυτό του και την οικογένειά του.

-Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αυτοαπασχολούμενοι καθώς και οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, αν απολέσουν την ικανότητά τους για εργασία εξαιτίας μίας ασθένειας ή ενός ατυχήματος, θα πρέπει να συμβιβαστούν με μία χαμηλή κρατική σύνταξη αναπηρίας.  Αν αποβιώσουν, εκτός από την απώλεια, τα αγαπημένα τους πρόσωπα θα πρέπει να διαχειριστούν και το οικονομικό βάρος που θα προκύψει. Ίσως να μην είναι καθόλου εύκολο, ειδικά αν υπάρχουν μικρά παιδιά. Ουσιαστικές λύσεις μπορεί να προσφέρει η Ιδιωτική Ασφάλιση με τα προγράμματα Ασφάλισης Ζωής και Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας.

Οι παραπάνω κίνδυνοι είναι υπαρκτοί, αλλά όχι βέβαιοι. Ο βέβαιος κίνδυνος, που οι περισσότεροι θα αντιμετωπίσουμε, είναι στα χρόνια της συνταξιοδότησης με τις κρατικές συντάξεις-επιδόματα. Και εδώ όμως, η Ιδιωτική Ασφάλιση, με τα Συνταξιοδοτικά Προγράμματα που παρέχει, μπορεί να συνεισφέρει σε ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο. Σκεφτείτε έναν εργαζόμενο, ο οποίος ζει με χίλια, δύο ή και τρεις χιλιάδες ευρώ το μήνα, να αναγκαστεί να προσαρμοστεί στα διακόσια, τριακόσια ή πεντακόσια. Ένας συνταξιοδοτικός λογαριασμός, μέσω της Ιδιωτικής Ασφάλισης, θα μπορούσε να μειώσει ή και να καλύψει το κενό που θα προκύψει. Να επισημάνουμε ότι το εφάπαξ και η σύνταξη που παρέχει η Ιδιωτική Ασφάλιση είναι αφορολόγητα και ιδιαίτερα χρήσιμα σε πολλούς που θέλουν να τα χρησιμοποιήσουν ως τεκμήριο.

Το εισόδημα από ακίνητα φορολογείται με 15 % για τα πρώτα 12.000 ευρώ, από τα 12.001 έως τα 35.000 με 35% και από εκεί και πάνω με 45%. Το ποσοστό φορολόγησης, ιδίως στη χαμηλή του κλίμακα, είναι αισθητά χαμηλότερο από αυτό του μισθωτού και του αυτοαπασχολούμενου. Ακόμα και αν προστεθεί η δαπάνη για τον ΕΝΦΙΑ και η φυσιολογική φθορά, τα καλά ακίνητα εξακολουθούν να προσφέρουν μία αξιόλογη ταμειακή ροή. Κίνδυνο για τον ιδιοκτήτη αποτελούν απρόβλεπτοι παράγοντες όπως η πυρκαγιά και ο σεισμός. Η ασφάλιση ενός ακινήτου, εκτός από τα έξοδα επισκευής που καλύπτει, προστατεύει το μελλοντικό μας εισόδημα και τις αποταμιεύσεις μας. Και μιλάμε φυσικά για τα επακόλουθα μίας ζημιάς όπως οι δόσεις ενός στεγαστικού δανείου για την επισκευή  ή οι αποταμιεύσεις μίας ζωής, αν φυσικά υπάρχουν. Ενδεικτικά, το κόστος ασφάλισης μίας κατοικίας 100 τ.μ. από πυρκαγιά και σεισμό ανέρχεται στα 150 ευρώ ετησίως.

Το εισόδημα από χρεόγραφα έχει το πλεονέκτημα της χαμηλής φορολόγησης, σε αντίθεση με εκείνο των μισθωτών και των ελευθέρων επαγγελματιών, που μπορεί να φτάσει και το 70% των καθαρών εσόδων τους.

Οι μετοχές απαιτούν γνώση και εξειδίκευση και αποτελούν, υπό προϋποθέσεις, ιδανική πηγή εισοδήματος. Τα κέρδη από την αγοραπωλησία τους δεν φορολογούνται για όσους διατηρούν ποσοστά κάτω του 0,5% μίας εισηγμένης εταιρίας. Απαιτείται όμως γνώση των θεμελιωδών στοιχείων, υπομονή, πειθαρχία και συχνά φαντασία. Ο Warren Buffett είχε πει ότι, αν δεν είσαι διατεθειμένος να κρατήσεις μία μετοχή για δέκα χρόνια, τότε να μην την αγοράσεις καθόλου. Κάτι πολύ σημαντικό είναι ότι τα μερίσματά τους φορολογούνται με 15% στην πηγή και όχι με βάση το εισόδημα. Συνυπολογίζονται όμως στην εισφορά αλληλεγγύης.

Οι αποδόσεις των καταθέσεων είναι πλέον μικρές ενώ σε χώρες της Δυτικής και Βόρειας Ευρώπης είναι ασύμφορες (συχνά αρνητικές) και προσφέρουν μόνο φύλαξη. Οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν, όπως και τα κρατικά ομόλογα, είναι το κούρεμα (βλέπε PSI και τραπεζικοί λογαριασμοί στην Κύπρο), τα μηδενικά και αρνητικά επιτόκια, καθώς και η ισοτιμία του νομίσματος και το ρίσκο της χώρας.

Η επένδυση σε διεθνή αμοιβαία κεφάλαια μέσω ασφαλιστικών προγραμμάτων προστατεύει το κεφάλαιο και από κούρεμα και από πιστωτικό γεγονός (αλλαγή νομίσματος χώρας). Ο κίνδυνός τους είναι η διαφαινόμενη παγκόσμια χρηματοπιστωτική φούσκα με χρέος τριπλάσιο του ΑΕΠ (220 τρις  χρέος με 75 τρις παγκόσμιο ΑΕΠ) και η τοποθέτηση θα πρέπει να έχει σχετικά μακροπρόθεσμο ορίζοντα καθώς και διασπορά (μετοχικά, ομολογιακά, σταθερού εισοδήματος) ανάλογα με το προφίλ του επενδυτή.

 

*Ο Ζαχαρίας Καλαϊτζάκης  είναι Σύμβουλος Ιδιωτικής Ασφάλισης, www.syntaxeis.gr

Share This