210 6832641 - 210 6810843 - 6944354726

Στο γράφημα (πίνακας 5.) απεικονίζεται το ποσοστό επί του ΑΕΠ της που εισφέρει η κάθε χώρα στην αναπλήρωση του κενού μεταξύ εισφορών στα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης  και των συντάξεων που καταβάλλει.

Η Ελλάδα δαπανά περίπου το 11 % του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος της, δηλαδή 17 δις ευρώ, για να καλύψει το κενό μεταξύ των 13 δις των εισφορών που εισπράττονται και των 30 δις των συντάξεων που καταβάλλει. Τη διαφορά αυτήν καλούνται να πληρώσουν με άμεσους και έμμεσους φόρους οι πολίτες.

156Στο γράφημα 2  φαίνεται ξεκάθαρα ότι , παρόλο που οι εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση θα παραμείνουν στα ίδια περίπου ποσοστά μέχρι το 2057, η συνταξιοδοτική δαπάνη και το έλλειμμα/ΑΕΠ θα εξακολουθούν να διογκώνονται και να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.

Οι αιτίες αυτού του προβλήματος , άλλες με μικρότερη και άλλες με μεγαλύτερη βαρύτητα, είναι οι εξής:

-Ανεργία

– Ανασφάλιστη εργασία

-Φυγή εργατικού δυναμικού στο εξωτερικό

-Υπογεννητικότητα

-Αύξηση προσδόκιμου επιβίωσης

Οι δύο τελευταίες είναι και οι σημαντικότερες και μη αναστρέψιμες (εκτός αν συμβεί κάποιο απροσδόκητο γεγονός). Σύμφωνα με το Ageing Report της Economic policy Committee της Ε.Ε. ως αποτέλεσμα της υπογονιμότητας στην Ελλάδα, προβλέπεται μείωση του πληθυσμού κατά 2 εκατομμύρια ως τα μέσα του αιώνα. Το ποσοστό των ατόμων ηλικίας άνω των 65 ετών στο σύνολο του πληθυσμού από 20 % σήμερα θα ανέλθει στο 34 % και οι εργασιακά ενεργοί μέχρι 64 ετών θα μειωθούν από 65 % σε 53 %.

Λύσεις στις συντάξεις – επιδόματα του μέλλοντος  καλούνται να δώσουν και στην Ελλάδα τα Ιδιωτικά Συνταξιοδοτικά Προγράμματα. Με την ανταποδοτικότητα που τα διακρίνει, δίνουν στον ασφαλισμένο το δικαίωμα να επιλέξει το ποσό και την ηλικία συνταξιοδότησης που επιθυμεί.

Share This