210 6832641 - 210 6810843 - 6944354726
Τα πακέτα για συντάξεις των ασφαλιστικών εταιρειών

Το αίτημα για παροχή συντάξεων και από ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες έχει ωριμάσει τόσο σε τεχνοκρατικό επίπεδο, όσο και σε εποπτικό επίπεδο (Τράπεζα της Ελλάδος) τα δύο τελευταία χρόνια. Οι πιέσεις της τρόικας προς αυτήν την κατεύθυνση ξεκινούν από την αντίληψη ότι πλέον δεν υπάρχουν προοπτικές για παροχή ικανοποιητικών συντάξεων στους μελλοντικούς (μετά το 2015) συνταξιούχους και είναι γνωστή η -σχεδόν εμμονική- αντίληψη του ΔΝΤ ότι η συνταξιοδότηση πρέπει να γίνει υπόθεση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Η μεγέθυνση της «ασφαλιστικής παραγωγής» θα αποτελέσει στα επόμενα χρόνια το «μήλο της Εριδος» μεταξύ των νέων ανακεφαλαιοποιημένων τραπεζών και των ασφαλιστικών εταιρειών. Η επίμονη παρουσία ξένων ασφαλιστικών πολυεθνικών στην Ελλάδα (Allianz, ΑΧΑ, Metlife Alico, Generali, Interamerican, ING) έχει ως στόχο να πρωταγωνιστήσουν στα επόμενα χρόνια σ’ αυτό το κομμάτι της ιδιωτικής ασφάλισης. Βεβαίως και οι ελληνικές ασφαλιστικές όπως όπως η Εθνική Ασφαλιστική, η «Ασφάλειαι Μινέττα», η International Life, η Eυρωπαϊκή έχουν ως στόχο να αυξήσουν τα δικά τους μερίδια αγοράς σ’ αυτόν τον αγώνα. Όλες οι εταιρείες θέλουν να προσφέρουν ανταγωνιστικά προϊόντα περιοδικών ή εφάπαξ καταβολών που σε διάστημα άνω των δέκα ετών προσφέροντας ανταγωνιστικές αποδόσεις θα μπορούν να συσσωρεύσουν και να μοιράσουν συντάξεις υπό τη μορφή μηνιαίων ή εφάπαξ πληρωμών.

Η Εθνική Ασφαλιστική έχει αυξήσει ιδιαίτερα τη δραστηριοποιησή της στον κλάδο των Συντάξεων προσφέροντας 3 προϊόντα. Την «Ευέλικτη Εθνική Σύνταξη» η οποία δίνει τη δυνατότητα προγραμματισμού σύνταξης, το «Ατομικό Συνταξιοδοτικό Περιοδικό Ασφάλιστρο» και το «Ατομικό Συνταξιοδοτικό Εφάπαξ Ασφάλιστρο».

Η Interamerican θεωρεί τις ιδιωτικές συντάξεις ως core business του ομίλου. Ένα από τα πιο δημοφιλή προϊόντα είναι το «Ισόβειος Ασφάλεια Ζωής». Με το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ο ασφαλισμένος επιλέγει το ύψος του κεφαλαίου που θέλει. Εάν για παράδειγμα άτομο 40 ετών επιθυμεί να αποκτήσει 20.000 ευρώ ασφάλεια ζωής μπορεί να επενδύσει είτε εφάπαξ 8.736,5 ευρώ, είτε να καταβάλλει κάθε χρόνο 741,9 ευρώ ετησίως για 15 χρόνια ή να πληρώνει 363,9 ευρώ ισοβίως.

Η Allianz έχει την τεχνογνωσία του μεγαλύτερου ιδιωτικού παρόχου συντάξεων στον κόσμο. Ένα από τα δημοφιλή προϊόντα της στην Ελλάδα είναι το «My Global Allianz» το οποίο συνδυάζει επένδυση και ασφάλιση (unit linked) και το οποίο διατίθεται με τη μορφή προγράμματος περιοδικών καταβολών ασφαλίστρου, όσο και εφάπαξ καταβολής. Τα ασφάλιστρα επενδύονται σε συγκεκριμένα επενδυτικά προγράμματα των α/κ της PIMCO που είναι θυγατρική του ομίλου. Παράδειγμα περιοδικών καταβολών ασφαλίστρων: πρόγραμμα με ετήσιο καθαρό ασφάλιστρο 1.200 ευρώ και 3% ετήσια αναπροσαρμογή και διάρκεια 20 ετών δίνει μέση ετήσια απόδοση 5%. Για εφάπαξ καταβολή ασφαλίστρου ύψους 30.000 ευρώ με διάρκεια 20 ετών η ενδεικτική μέση απόδοση υπολογίζεται με 5%.

Η ING αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους παγκόσμιους παρόχους συντάξεων με μεγάλη παρουσία σε όλες τις ηπείρους. Ένα ενδεικτικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα που υπάρχει στην Ελλάδα είναι το Orange Pension το οποίο είναι πρόγραμμα αποταμίευσης ? σύνταξης. Εάν ασφαλισμένος 35 ετών αποκτήσει σήμερα το πρόγραμμα πληρώνοντας 100 ευρώ κάθε μήνα και με διάρκεια 30 ετών, μέχρι τα 65 του θα λάβει 70.135 ευρώ ως εφάπαξ κεφάλαιο ή 443 ευρώ ως ελάχιστη μηνιαία σύνταξη.

Η Metlife αποτελεί μία από τις παλαιότερες και ισχυρότερες εταιρίες στον κλάδο των Συντάξεων. Διαθέτει προγράμματα συστηματικής αποταμίευσης με εγγυημένη απόδοση καθώς και προγράμματα Αξιοποίησης Συσσωρευμένου Κεφαλαίου με Εγγυημένη Απόδοση στα οποία καθορίζονται οι μηνιαίες συντάξεις ή οι εφάπαξ αποδοχές. Η Μetlife αποτελεί και τη μεγαλύτερη εταιρεία στις ομαδικές ασφαλίσεις στην Ελλάδα.

H Generali προσφέρει την καλύτερη απάντηση στην ανάγκη συμπλήρωσης του συνταξιοδοτικού εισοδήματος του ασφαλισμένου με το ασφαλιστικό πρόγραμμα Pension Plan. Το Pension Plan εξασφαλίζει τον ασφαλισμένο με δύο διαφορετικά ασφαλιστικά προγράμματα: Το Pension Plan – Εγγυημένου Επιτοκίου και το Pension Plan-Unit Linked.

Το Pension Plan – Εγγυημένου Επιτοκίου, επιτρέπει στον ασφαλισμένο να γνωρίζει, από την ημέρα της υπογραφής του ασφαλιστικού του συμβολαίου, το ακριβές ελάχιστο ποσό που θα εισπράξει στη λήξη του.

Πηγή:Ημερησία

 

Share This