210 6832641 - 210 6810843 - 6944354726
Πώς θα δώσετε …..μπόνους στη σύνταξη.
Με ποιο τρόπο μελλοντικοί ή και σημερινοί συνταξιούχοι μπορούν να αυξήσουν το ετήσιο εισόδημά τους μέσα από την ασφαλιστική αγορά. Σύγκριση προγραμμάτων εφάπαξ καταβολής με τις τραπεζικές καταθέσεις και τα ομόλογα.Τα περισσότερα συνταξιοδοτικά συμβόλαια είναι κλασικού τύπου και περιοδικών καταβολών, δηλαδή οι ασφαλιστικές εταιρείες προσφέρουν μια ελάχιστη ετήσια εγγυημένη απόδοση (στις μέρες μας συνήθως από 1% έως 2,5%), ενώ ο πελάτης καταβάλλει μηνιαίως ή ετησίως ένα προσυμφωνημένο ποσό.
Για παράδειγμα, αν ένα άτομο 30 ετών καταβάλλει 100 ευρώ το μήνα έως το 65ο έτος της ηλικίας του και η μέση απόδοση της επένδυσής του κυμανθεί γύρω στο 3%, τότε μπορεί να λαμβάνει ετήσια, ισόβια σύνταξη της τάξεως των 4.800 ευρώ, ή 400 ευρώ μηνιαίως (στην πράξη θα έχει καταβάλει 42.000 ευρώ για να καρπωθεί ποσό αρκετά μεγαλύτερο των 70.000 ευρώ).
Προφανώς, το ποσό των 4.800 ευρώ θα ενισχύσει το εισόδημα που θα λαμβάνει από το σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης.

Ωστόσο, υπάρχει η δυνατότητα και των κλασικών συνταξιοδοτικών συμβολαίων εφάπαξ καταβολής, τα οποία απευθύνονται σε πελάτες που ήδη διαθέτουν ένα σημαντικό ποσό αποταμιεύσεως και με την άμεση καταβολή αυτού είναι σε θέση να εξασφαλίσουν αυξημένο εισόδημα την περίοδο της τρίτης ηλικίας.
Για παράδειγμα, ένα πελάτης θα μπορούσε να καταβάλει στο 45ο έτος της ηλικίας του 50.000 ευρώ, ποσό που -με βάση μια μέση ετήσια απόδοση στο 3%- θα μπορούσε να του αποφέρει από το 65ο έτος ετήσια ισόβια σύνταξη σαφώς άνω των 5.500 ευρώ.
Όμως, δυνατότητες αύξησης των ετήσιων αποδοχών τους μέσα από προγράμματα εφάπαξ καταβολής έχουν και όσοι επιδιώκουν να συνταξιοδοτηθούν άμεσα.
Έτσι, μπορούν να κάνουν χρήση τέτοιων προγραμμάτων και όσοι: α) ξεκινούν το συγκεκριμένο ασφαλιστικό πρόγραμμα, την ίδια ημερομηνία που αρχίζει η συνταξιοδότησή τους από φορέα κοινωνικής ασφάλισης, β) ξεκινούν το συγκεκριμένο ασφαλιστικό πρόγραμμα, μετά τη συνταξιοδότησή τους από το φορέα κοινωνικής ασφάλισης.
Το βασικό πλεονέκτημα μιας τέτοιας κίνησης (προγράμματα εφάπαξ καταβολής) είναι ότι οι ελάχιστες εγγυημένες ετήσιες αποδόσεις των ασφαλιστικών προγραμμάτων (έως και 2,0-2,5%) είναι σαφώς υψηλότερες από τα επιτόκια ταμιευτηρίου των ελληνικών τραπεζών, ή από τα επιτόκια των μακροπρόθεσμης διάρκειας ομολόγων των χωρών της ευρωζώνης (πλην Ελλάδας και Κύπρου).
Κρίσιμο ωστόσο ζήτημα είναι αυτό της αξιοπιστίας, σε μια περίοδο όπου ορισμένοι κύκλοι αμφιβάλλουν για τη διατήρηση της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ, ή για την πληρωμή κάποιων ομολόγων.
Απέναντι στη γενικότερη αβεβαιότητα που παρουσιάζει η ελληνική οικονομία, οι ασφαλιστικές εταιρείες υποστηρίζουν πως αυτές ανταποκρίθηκαν πλήρως στις υποχρεώσεις τους προς τους ασφαλισμένους κατά την περίοδο της τελευταίας πενταετίας, παρά το γεγονός ότι οι ίδιες κουρεύτηκαν… με την ψιλή από το ελληνικό δημόσιο για τα κρατικά ομόλογα που κατείχαν. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με το περιβάλλον Solvency II που θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2016 είναι παράγοντας που ενισχύει την αξιοπιστία του κλάδου, τουλάχιστον σε σύγκριση με κάποιες άλλες μορφές επενδύσεων.
Υπάρχει όμως και ένα άλλο πλεονέκτημα για τα προγράμματα εφάπαξ καταβολής: Μέσω αυτών μπορεί να επιλεγεί η δυνατότητα ισόβιας σύνταξης, άρα ο πελάτης να εξασφαλίσει ικανοποιητικό εισόδημα ακόμη και σε περίπτωση χαρακτηριστικής μακροζωίας του (αυτό ενδεχομένως δεν θα συνέβαινε αν είχε επιλέξει το δρόμο των τραπεζικών καταθέσεων).
Χαρακτηριστικά προϊόντος

  • Εφάπαξ καταβολή του ποσού.
  • Απευθύνεται σε: α) μελλοντικούς συνταξιούχους, β) ήδη συνταξιούχους, γ) άτομα που προτίθενται να ξεκινήσουν σύντομα τη συνταξιοδότησή τους.
  • Ο πελάτης επιλέγει συνήθως μεταξύ: α) της είσπραξης ενός εφάπαξ ποσού κατά την αρχή της συνταξιοδότησής του, β) της λήψης ισόβιας σύνταξης, γ) της λήψης εγγυημένης σύνταξης για συγκεκριμένο αριθμό ετών.
  • Το ποσό της επένδυσης κατευθύνεται στους κληρονόμους σε περίπτωση θανάτου του πελάτη πριν από την έναρξη της συνταξιοδότησης.

Πηγή:Euro2day.gr

 

Share This